22.7.22

Súpis knižnej grafiky Martina Benku do roku 1955

Súpis je vyhotovený podľa brožúrky Knižná grafika a knižné značky národného umelca Martina Benku z roku 1957, ktorá vyšla v náklade 300 kusov, autormi boli Boris Bálent a Jiří Siblík.

Martin Benka (1888) sa začal systematicky venovať knižnej grafike v druhej polovici 20. rokov ako 38-ročný. Hlavnú časť tvorí knižná grafika z rokov 1927 až 1938, najmä obálky kníh edície EMSA a MSK

Nasledujúci zoznam je doslovným prepisom súpisu z vyššie spomínanej brožúrky. Nie je však kompletný, v súpise chýba napríklad rok 1952, keď vyšiel druhý zväzok Slovenských ľudových piesní s Benkovou obálkou. 

Súpis knižnej grafiky Martina Benku do roku 1955:

1914

 1. H. Sienkiewicz: Strážnik majáka. Ján Párička, Ružomberok. Ob. -

1925

 1. E. Axman: Morava zpívá. Drobné klavírní skladby. R. Prombergr, Olomouc. Ob., 9 il. -

1927

 1. Čítanka pre druhú triedu ľudových škôl. MS. Ob., 63 il. - 1931 III. vyd., 1936 V. vyd. 1938.

 2. Čítanka pre druhý a tretí ročník . MS Ob., 98 il. - 1930, 1932 III. vyd., 1937, 1938.

 3. Čítanka pre tretiu triedu. MS. Ob., 71 il. - 1928, 1930, 1937 IV. vyd.

 4. J. C. Hronský: Žltý dom v klokoči. EMSA VI. Ob. - 1928 II. vyd.

 5. M. Urban: Živý bič I, II EMSA VII, VIII. Ob. -

 6. Št. Letz: Obyvatelia dvora. EMSA IX. Ob. -

 7. J. Kalinčiak: Milkov hrob. MSK II. Ob. -

 8. Kýčerský: Piesne. MS. Ob. -

 9. Tri roky Matice slovenskej 1924-1926. Ob. -

 10. Čítanka pre štvrtú triedu MS. Ob., 27 il. - B. r. (1930), 1936 V. vyd., 1941 13 il.

 11. Čítanka pre štvrtý a piaty ročník. MS. Ob., 40 il., 1 príl. - B. r., 1938, 1941 24 il.

 12. Čítanka pre piatu triedu. MS. Ob., 20 il., 1 príl. - 1932 II. vyd., 1939, 1941, 20 il.


1928

 1. E. B. Lukáč: O láske neláskavej. EMSA X. Ob. -

 2. Št. Krčméry: Ľudia a knihy. EMSA XII. Ob. -

 3. J. Nižňanský: Medzi zemou a nebom. Emsa XIII. Ob. -

 4. I. Horváth: Človek na ulici. EMSA XIV. Ob. -

 5. E. Rusko: Plamene. EMSA XV. Ob. -

 6. G. Vámoš: Atomy Boha I, II. EMSA XVI, XVII. 2 ob. -

 7. J. Kalinčiak: Reštavrácia. MSK III. Ob. - 1928, II. vyd.

 8. J. Kalinčiak: Orava. MSK IV. Ob. -

 9. J. Kalinčiak: Knieža liptovské. MSK V. Ob. -

 10. J. Kalinčiak: Svätý duch. MSK VI. Ob. -

 11. V. Paulíny-Tóth: Kyčina. MSK VII. Ob. -

 12. Ľ. Kubáni: Mendík. MSK VIII. Ob. -

 13. Timrava: Hrdinovia. MSK IX. Ob. -

 14. Ľ. Izák: Tajný spolok "Mor ho!" (MSK XIII.) Ob. - 1929 II. vyd.

 15. Eva Studeničová spieva. MS. Ob. - front. -

 16. Rok Matice slovenskej 1927. Ob., 2 vin. -

 17. J. Smrek: Cválajúce dni. II. vyd. EMSA III. Ob. -

 18. Jégé: Wienawského legenda. II. vyd. EMSA V. Ob. -

1929

 1. J. Smrek: Božské uzly. EMSA XVIII. Ob. -

 2. E. Holéczy: Inženier Riava. EMSA XIX. Ob. -

 3. T. J. Gašpar: Pri Kráľovej studni. EMSA XX. Ob. -

 4. J. C. Hronský: Medové srdce. EMSA XXI. Ob. -

 5. Ľ. Kubáni: Valgatha. MSK X. Ob. - 1929 II. vyd.

 6. P. Jilemnický: Víťazný pád. MSK XI. Ob. -

 7. O. Parma: Slovenský máj. MSK XII. Ob. - 1929 II. vyd.

 8. P. Kompiš: Bludná púť velikého čarodeja. MSK XIV. Ob. -

 9. J. I. Hamaliar: Hlasy nášho východu. MSK XV. Ob. -

 10. J. Šujan: Hlasistické články M. R. Štefánika. MSK XVI. Ob. -

 11. H. Gregorová: Slovenka pri krbe a knihe. MSK XVIII. Ob. -

 12. J. Čajak: Únos. MSK XIX. Ob. -

 13. J. Čajak: Pred oltárom. MSK XX. Ob. -

 14. J. Šujan: Milan Rastislav Štefánik. Vek mladosti. MSK XXI. Ob. -

 15. T. Vansová: Sirota Podhradských. MSK XXII. Ob. - 1935 II. vyd.

 16. J. Čajak: Vtáčie hniezdo. MSK XXIII. Ob. -

 17. K. Kálal: Na krásném Slovensku. KKSPM I. L . Mazáč. Ob. -

 18. K. Kálal: Květy z lásky. KKSPM II. Ob. -

 19. K. Kálal: Slovenské pohádky. KKSPM III. Ob. -

 20. K. Kálal: Věno československých dívek. KKSPM IV. Ob. -

 21. K. Kálal: Otec národa. KKSPM V. Ob. -

 22. K. Kálal: Co si dva chlapci dopisovali. KKSPM VI. Ob. -

 23. Rok Matice slovenskej 1928. Ob. -

 24. Živena r. XX. Ob. -

1930

 1. Čítanka pre šiest až ôsmy ročník. MS. Ob., 17 il. príl. - 1932 II. vyd., 1953.

 2. J. Hrušovský: Peter Pavel na prahu nového sveta I, II. EMSA XXVII, XXVIII. 2 ob. -

 3. M. Rázus: O mne i o Vás. EMSA XXIX. Ob., portrét.

 4. M. Rázus: Čierne roky. EMSA XXX. Ob., portrét.

 5. J. C. Hronský: Proroctvo doktora Stankovského. EMSA XXXI. Ob. -

 6. Š. Krčméry: Piesne a balady. EMSA XXXII. Ob. -

 7. J. Čajak: Vohľady. MSK XXIV. Ob. -

 8. J. Čajak: Posledný deň. MSK. XXV. Ob. -

 9. T. Vansová: Pani Georgiadesová na cestách. MSK XXVI. Ob. -

 10. T. Vansová: Sestry. MSK XXIX. Ob. -

 11. J. Záborský: Dva dni v Chujave. MSK XXX. Ob. -

 12. V. Paulíny-Tóth: Trenčiansky Matúš. MSK XXXI. Ob. -

 13. J. Záborský: Kulifaj. MSK XXXII. Ob. -

 14. T. Vansová: Prsteň a iné novely. MSK XXXIII. Ob. -

 15. P. Jilemnický: Zuniaci krok. MSK XXXIV. Ob. -

 16. T. Vansová: Paľko Šuška. MSK XXXV. Ob. -

 17. Timrava: Všetko za národ. MSK 36. Ob. -

 18. T. Vansová: Rozsobášení a iná próza. MSK 37. Ob. -

 19. Ľ. Podjavorinská-Riznerová: Balady. Mladosť 3. Ob., 3 + 16 il. -

 20. M. Kukučín: Pred zkúškou. MS. Dobré slovo 1. Ob., 22 il. -

1931

 1. T. Vansová: Z fary a zo školy. MSK 38. Ob. -

1932

 1. M. Rázus: Maroško. EMSA 36. Ob. - 1935 II. vyd.

 2. Ľ. Podjavorinská-Riznerová: Baránok Boží. Mladosť 5. Ob., 11 il. -

 3. M. Rázusová: Tri rozprávky z neba. Mladosť 6. Ob., 10 il.

 4. J. Schultz a F. Mojto: Naša reč II. III. Komenský Bratislava. 7 il. -

1933

 1. M. Rázus: Maroško študuje. EMSA 43. Ob. -

 2. T. Vansová: Ilenin vydaj a iná próza. MSK 42. Ob. -

 3. Černovlasý princ. Mladosť 7. 3 il. -

 4. Slncový kôň. Mladosť 8. 3 il.

 5. Traja zhavranelí bratia. Mladosť 9. 3 il. -

 6. Popoluška. Mladosť 10. 3 il. -

 7. Zakliata hora. Mladosť 11. 3 il. - Smena 1952, Maď. 1953.

 8. Janko Hraško. Mladosť 12. 5 il. -

 9. Myšacia bundička. Mladosť 13. 4 il. -

 10. Tri perá z draka. Mladosť 14. 4 il. -

 11. Loktibrada. Mladosť 15. 4 il. -

 12. Bača a šarkan. Mladosť 16. 4 il. -

 13. P. Prídavok: Juhoslovanské rozprávky. Čs. graf. Únia. Ob., 8 pril., 9 il. -

 14. P. Prídavok: Poviem Vám rozprávku. Čs. graf. Únia. Ob., 16 il. -

 15. F. Lehký: Počty našich detí. Počtovnica pre druhý ročník. Čs. graf. Únia. II. vyd. 24 il. - Maď. 1937. 4 il. -

 16. F. Lehký: Počty našich detí, pre tretí ročník. 10 il. - 1935. - Maď. 1938.

 17. J. Sivák: Otava. Čítanka pre štvrtý a piaty ročník. Čs. graf. Únia. 56 il. -

 18. Vlastimil: Svornost. Čs. graf. Únia. B. r. Ob. 14 il. -

1934

 1. J. Stanislav: Životy slovenských apoštolov. L. Mazáč. Ob. (4 inic.), 6 príl. il. -

 2. P. Prídavok a J. Sivák: Otčina. Čítanka pre štvrtý postupný ročník. Ob., 45 il. -

 3. P. Prídavok a J. Sivák: Otčina. Čítanka pre piaty ročník. Ob., 43 il. -

 4. F. Lehký: Počty našich detí pre štvrtý ročník. 4 il. Maď. 1936 1 il.

 5. F. Lehký: Počty našich detí pre piaty ročník. 3 il. - Maď. 1937.

1935

 1. Jeleň zlatorohý. SLSM 1. Ob., 5 il. - 1946.

 2. Starý človek a dvanásť oviec. SLSM 2. Ob., 5 il. - 1946.

 3. Prorok rak. SLSM 3. Ob., 4 il. - 1946.

 4. Popelvár najväčší na svete. SLSM 4. Ob., 6 il. - 1946.

 5. Dobrý strelec. SLSM 5. Ob., 5 il. -

 6. P. Prídavok: Poklad. Výber najkrajších slovenských rozprávok. Čs. graf. Únia. Ob., 43 il. -

 7. Martin Benka. Slovenskí umelci 2. U NÁS. 1 front., 6 + 34 repr. -

 8. F. Lehký: Počty našich detí pre druhý a tretí ročník. - Maď. 1938. 5 il. -

 9. F. Lehký: Počty našich detí pre štvrtý a piaty ročník. 5 il. -

 10. F. Lehký: Počty našich detí pre šiesty až ôsmy ročník. - Maď. 1937. 1 il. -

1938

 1. V. Petrovič: Športový klub. Mladosť 31. Ob. -

 2. M. Rázus: Stretnutie. L. Mazáč. 3 il. -

 3. P. Kompiš: Lovec jaguárov. Št. nakladateľstvo. Papršleky 22. Ob., 2 il. -

 4. Prídavok – Rumpel – Goláň: Nová čítanka. Čs. graf. Únia. Ob., 35 il. -

1939

 1. M. Rázus: Výbor z poézie. L. Mazáč, Slov tvorba 4. 1 portrét. -

1940

 1. Soznam vydaní Matice slovenskej. Ob., 3 il. - 1943, 3 il. 1944, 1 il. 1948, 4 il. -

1941

 1. A. Plávka: Tri prúty Liptova. Ob. front., 5 il. - 1942.

 2. Národopisný sborník MS r. II. Ob. - 1944. Ob., r. V. -

1942

 1. V. Beniak – M. Benka: Strážcovia a ochrankyne. MS. Ob., 24 il. -

 2. J. Kráľ: Duma slovenská. Sp. bibliofilov. Ob., 4 il. -

1943

 1. A. Sládkovič: Spisy 2. MS Ob., 22 il. -

 2. F. Juriga: Ohlas vzkriesenia slovenského národa dňa 19. októbra 1918. Sl. klub. Ob. = vin. -

1944

 1. M. Benka: Kresby. Náčrtníky MS. Ob., 12 il. -

 2. Matica slovenská. (Nem. brožúra.)

 3. Družstevná rodina 1945. Kalendár. Ob., 2 il. -

1946

 1. M. Benka: Uspávanky. MS. Ob., 10 il. -

 2. J. Kollár: Slávy dcéra. MS. 4 il. -

 3. Matica slovenská navráteným bratom. Ob. 1 il. -

 4. Ch. Dickens: Svrček na ohnisku. J. Horáček. Ob. -

 5. Ľ. Podjavorinská: Balady a povesti. J. Horáček, Ob., 8 príl. il. -

 6. Nad Tatrou sa blýska. Naše vojsko. Väz. = vin., 6 il. -

 7. L. N. Tolstoj: Vzkriesenie. J. Horáček. Ob., väz. = front. -

 8. Fr. Hečko: Červené víno I, II, III. MS. KSP 132-4. 3 ob., 2 il. -

137a. V. Šichta: Dvojakí chlapci. Edícia Jar. Ob. -

1947

 1. A. S. Puškin: Poltava. MS. Ob. -

 2. Matičný kalendár 1948. Ob., 1 il.

1948

 1. V. Šichta: Tatranské jedle. Edícia Jar. Ob. -

1949

 1. Na slávu týchto dní. Tatran a Dukla. Ob. -

1950

 1. Slniečko r. XXII, č. 10. MS. 12 il. -

 2. Krajine víťazstva a radosti. Tatran. Ob. -

1951

 1. A. Sládkovič: Detvan. MS. Ob., 8 il. -

 2. E. Suchoň: Krútňava. Slov. hud. vydavateľstvo. Ob. - Aj program SND.

 3. (Symbolický ilustrovaný kalendár) na r. 1952. Ob., 16 il. -

 4. Zakliata hora. Smena. Ob., 20 il. -

1953

 1. Hviezdoslav: Hájnikova žena. SVKL. Ob., 16 viacf., 16 il., 18 inic. -

 2. Hviezdoslav: Výber z diela. SNDK. Knižnica str. školy 32. Ob., väz., 13., il., 72 inic., 2 vino, 2 orn. -

 3. Szlovák népmesék. Csehszlovákiai magy. könyvkiadó. Ob. -

 4. Výtvarné dielo Martina Benku. (Katalóg.) Bratislava. Ob., 2+8 repr., 3 il. -

 5. Výtvarná kniha č. 1. Zpravodajca o knihách naklad. Tvar. Ob., 1 repr., 1 il. -

1954

 1. F. Poloczek, Slovenské ľud. piesne II. SAV. Ob. -

 2. Petr Bezruč, Železárny P. Bezruče, Olomouc. 1 il. -

 3. Otázky z našich dejín. Št. ped. nakladateľstvo. Ob. -

 4. Výtvarné dielo národného umelca Martina Benku. (Katalóg.) Krajská galéria Košice. Ob., 1 il. -

 5. Čítanka pre 9. ročník JSŠ. SPN. Ob., 5 il. -

 6. Čítanka pre 10. ročník JSŠ. SPN. Ob., 4 il. -

 7. Čítanka pre tretí ročník pedagogických škôl. SPN. Ob., 3 il. -

1955

 1. Literárna výchova pre 6. ročník všeobecnovzdelávacích škôl. SPN. Ob. -

 2. Literárna výchova pre 7. ročník všeobecnovzdelávacích škôl. SPN. Ob. -

 3. Martin Benka: Výber z olejomalieb. Sl. Výtv. umenie 3. 12 repr. -

 4. J. Kovalčíková – F. Poloczek: Slovenské ľudové tance. SAV. Ob., väz. = front. -

 5. M. Rázusová-Martáková: Rozprávky o Jánošíkovi. Ob., 4+21 il. -

 6. M. Vároš: Benka. Ob. -

 7. Almanach slovenskej literatúry 1955. Front. -

 8. Hviezdoslav: Hájnikova žena. SNDK, Šk. knižnica 10. Ob., 14 il. -

 9. F. Poloczek: Slovenské ľudové piesne, 3. Ob., 1 väz., 1 front., 3 il. -