1.5.16

Kráčal som lesom, tá nálada, človek si stačí, nič nehľadá. Goethe v slovenských vydaniach

Geotheho prekladal už v 19. storočí Hviezdoslav. Začiatkom 20. storočia básnik Martin Braxatoris-Sládkovičov preložil Fausta, ktorý vychádzal na pokračovanie v Slovenských pohľadoch. Niekoľko básní preložil aj Vladimír Roy. Knižky J. W. Goetheho začali systematicky vychádzať v roku 1950. Toto prekladateľsko-vydavateľské úsilie sa uzatvára v roku 1991 vkusným vydaním Farebného odlesku. Za posledných 20 rokov je vydávanie Goetheho diela sporadické.

V slovenčine vyšli všetky jeho štyri romány. Román Utrpenie mladého Werthera vyšiel sedemkrát v rokoch 1934, 1958, 1965, 1972, 1979, 1984 a 1999. Román Výberové príbuznosti v roku 1965, Učňovské roky Wilhelma Meistera v roku 1954 a Vandrovnícke roky Wilhelma Meistera o dva roky na to. Faust v podaní M. M. Dedinského vyšiel v druhej polovici 60. rokov, ide zatiaľ o jediné knižné vydanie v slovenčine.


Johann Wolfgang Goethe sa narodil v roku 1749 vo Franfurte a zomrel v roku 1832 ako starý muž vo Weimare. V roku jeho smrti vychádza tiež druhý diel Fausta. Americký literárny kritik Harold Bloom uzatvára Goetheho smrťou a vydaním Fausta II. jednu epochu západnej literatúry (viac tu).


Johann Wolfgang Goethe v slovenských vydaniach


I. Vydania do roku 1949


Johann Wolfgang Goethe: Egmont. Trúchlohra v piatich dejstvách /dráma, 1788/
Daniel Pažický, Myjava 1928, 116 strán, preložil Vladimír Roy


Johann Wolfgang Goethe: Utrpenie mladého Werthera /román, 1774/
Tlačou Kníhtlačiarskeho účastinárskeho spolku, Turčiansky Sv. Martin 1934
edícia Prekladová knižnica Matice slovenskej zv. 1, 164 strán, náklad 2.500 ks
preložila Maňa Hlavajová, prvé slovenské vydanie

××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××


II. Vydania z rokov 1950 až 1968 (9 kníh)


Johann Wolfgang Goethe: Cesta po Taliansku /výber z cestopisného diela, 1813/ 
Práca, Bratislava 1950
edícia Dobrá próza, 378 strán, brož, náklad 3.300 ks, obálka František Kráľ
preklad M. Verešová a Ladislav Obuch, doslov Ladislav Obuch


Johann Wolfgang Goethe: Učňovské roky Wilhelma Meistera /román, 1796/
Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry, Bratislava 1954
Edícia svetových klasikov zv. 38, 580 strán, náklad 3.000 ks, obálka a väzba František Muzika
preložila Viktória Hornáková, verše prebásnil Viliam Turčány, štúdia Elemír Terray


Johann Wolfgang Goethe: Vandrovnícke roky Wilhelma Meistera /román, 1829/
Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry, Bratislava 1956
Edícia svetových klasikov zv. 67, 428 strán, náklad 3.300 ks, obálka a väzba František Muzika
preložila Júlia Majeková, verše prebásnil Viliam Turčány, štúdia Elemír Terray


Johann Wolfgang Goethe: Utrpenie mladého Werthera /román, 1774/ 
Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry, Bratislava 1957
edícia Malá svetová knižnica zv. 11, 234 strán, náklad 8.400 ks, obálka Vladimír Janský
preklad Miroslava Bártová a Viktória Hornáková, doslov Július Pašteka, druhé slovenské vydanie


Johann Wolfgang Goethe: Čarodejníkov učeň /výber z balád a básní, 1774-1797/
Mladé letá, Bratislava 1961
84 strán, náklad 8.000 ks, ilustroval Vincent Hložník, upravil Dušan Šulc 
preložil Ján Kostra, študia Nora Krausová

Johann Wolfgang Goethe: Egmont. Trúchlohra v piatich dejstvách /dráma, 1788/
Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry, Bratislava 1963
Edícia divadelných hier zv. 74, 154 strán, náklad 1.200 ks, väzba Anton Galko
preložil Ladislav Obuch, doslov Karol Rosenbaum, druhé slovenské vydanie


Johann Wolfgang Goethe: Utrpenie mladého Werthera. Výberové príbuznosti
/dva romány 1774, 1809/

Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry, Bratislava 1965, edícia Hviezdoslavová knižnica zv. 115 320 strán, náklad 15.000 ks, obálka Zbyněk Sekal, upravila J. Šimainová
Werthera preložila Miroslava Bártová (tretie slovenské vydanie)
Výberové príbuznosti preložila Viktória Hornáková, doslov Július Paštéka


Johann Wolfgang Goethe: Faust I. /dráma, 1808/
Tatran, Bratislava 1966
edícia Výber zv. 27, 326 strán, náklad 7.000 ks, ilustroval Vincent Hložník
preložil M. M. Dedinský, štúdia Ján Boor


Johann Wolfgang Goethe: Faust II. /dráma, 1832/
Tatran, Bratislava 1968
edícia Výber zv. 32, 408 strán, náklad 3.000 ks, ilustroval Vincent Hložník,
preložil M. M. Dedinský


××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××


III. Vydania z rokov 1972 až 1991 (9 kníh)


Johann Wolfgang Goethe: Utrpenie mladého Werthera /román, 1774/
Tatran, Bratislava 1972
edícia Čítanie študujúcej mládeže zv. 41, 272 strán + obr. príloha, náklad 15.000 ks,
obálka Jan Meisner
preložila Miroslava Bártová, doslov Július Pašteka, štvrté slovenské vydanie

Johann Wolfgang Goethe: Venovanie /výber z poézie/ 
Tatran, Bratislava 1978
edícia Poézia zv. 46, 196 strán, náklad 1.000 ks, obálka Vladimír Kalderis 
preložil Juraj Pado Johann Wolfgang Goethe: Utrpenie mladého Werthera /román, 1774/
Tatran, Bratislava 1979
edícia Čítanie študujúcej mládeže zv, 112, 250 strán + obr. príloha, náklad 20.000 ks
obálka Vladislav Rostoka
preložila Miroslava Bártová, doslov Július Pašteka,, piate slovenské vydanie


Johann Wolgang Goethe: Faustovské reflexie /lyrika, balady, dramaticko-lyrické básne, Faust/
Tatran, Bratislava, 1982
edícia Čítanie študujúcej mládeže zv. 138, 272 strán, náklad 5.000 ks 
preklad M. M. Dedinský a Ján Kostra


Johann Wolfgang Goethe: O prírode a umení /K filozofii, Všeobecne k prírodovede, O umení/
Pravda, Bratislava 1982
edícia Filozofické odkazy, 336 strán, náklad 2.000 ks, obálka Emil Bačík
vybral František Novosad, preložil Milan Žitný, úvodná štúdia František Novosad


Johann Wolfgang Goethe: Vo vlastnom zrkadle 
Slovenský spisovateľ, Bratislava 1982
edícia Rozpravy, 400 strán, náklad 2.500 ks, obálka Fedor Kiss,
preklad Daniela Humajová, M. M. Dedinský, Juraj Pado, Milan Richter, doslov Miloš Tomčík 


Johann Wolfgang Goethe: Utrpenie mladého Werthera /román, 1774/
Tatran, Bratislava 1984
edícia Čítanie študujúcej mládeže zv. 149, 280 strán, náklad 25.000 ks
preložila Miroslava Bártová, doslov Július Pašteka, šieste slovenské vydanie


Johann Wolfgang Goethe: Torquato Tasso /dráma, 1790/
Tatran, Bratislava 1988
edícia Divadelná tvorba zv. 185, 112 strán, náklad 600 ks, veľký formát,
graficky upravil Jozef Pernecký
preložil Július Lenko 


Johann Wolfgang Goethe: Farebný odlesk /výber z básní/
Slovenský spisovateľ, Bratislava 1991
edícia Kruh milovníkov poézie zv. 185, 160 strán, náklad neuvedený
Goetheho kresby a dobové reprodukcie výtvarne spracoval Dušan Grečner a Vladimír Kordoš,
graficky upravil Ľubomír Krátky
výber zostavil Peter Zajac, preložil Ľubomír Feldek v spolupráci s M. Rozkošnou a P. Zajacom,
doslov Peter Zajac


××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××


IV. Vydania z rokov 1999 až 2015 (5 kníh)


Johann Wolfgang Goethe: Utrpenie mladého Werthera
Nestor, Bratislava 1999, edícia Minor, 344 strán, preložila Miroslava Bártová


Johann Wolfgang Goethe: Faust a Margaréta /Prafaust/ - bibliofília
Albert Marenčin – Vydavteľstvo PT, Bratislava 2001, 96 strán
ilustrácie Dušan Kállay, preložil Milan Richter


Johann Wolfgang Goethe: Myšlienky
MF Slovensko, Bratislava, 2003, 64 strán, vybral Ján Kamenistý


Johann Wolfgang Goethe: Slasť a bôľ
Literárna nadácia studňa, 2013, 240 strán, preložil Ladislav Šimon


Johann Wolfgang Goethe: Malý Faust /Prafaust – Faust a Margaréta, Faust I. – vybrané scény/
MilániuM, Dunajská Lužná, 2015, 270 strán, preložil Milan Richter


Karpatský lovec, Pezinok, máj 2016


Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára