31.10.16

Edícia Pamäti a dokumenty

Edícia Pamäti a dokumenty vychádzala v rokoch 1955 až 1990 v Slovenskom vydavateľstve krásnej literatúry (SVKL), neskôr premenovanom na Tatran.

V edícii vyšlo takmer 60 zväzkov z oblasti slovenskej literárnej histórie a množstvo starších slovenských, alebo so slovenskom súvisiacich, literárnych pamiatok. Ide o jednu z najzaujímavejších a najvýznamnejších slovenských knižných edícii 20. storočia.

V prvých rokoch vyšli v edícii, okrem dvoch zaujímavých životopisov (Francisci, Štúr), najmä zväzky týkajúce sa slovenskej literatúry konca 19. a začiatku 20. storočia. Vyšli rozhovory s Hviezdoslavom a 5 veľkých literárno-historických zborníkov (Jesenský, Tajovský, Kukučín, Timrava, Jége).

Neskôr začali v edícii Pamäti a dokumenty vychádzať rozličné literárne pamiatky z 15. až 19. storočia. Vyšiel tu Bajza, Fándly, Gavlovič, Krman, Tablic, Denník M. Beňovského, Mednyanského Malebná cesta dolu Váhom či Reussova Hviezdoveda.

Edíciu redigovali Július Paštéka (1955-1958), Gabriel Rapoš (1955-1959), Jozef Nižnanský (1958-1971) a Daniela Lehutová (1972-1990).

Viac ako 25 zväzkov graficky upravil Miroslav Cipár, vydarené sú najmä obálky z rokov 1970-1980.Súpis edície Pamäti a dokumenty /SVKL, Tatran 1955 - 1990/


I. 1955 - 1959 (12 zväzkov) 


1. Albert Pražák: S Hviezdoslavom. Rozhovory s básnikom o živote a diele
Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry, Bratislava 1955, 458 strán, náklad 2.700 ks
obálka a väzba Jozef Hrazdil, text pre slovenské vydanie pripravil Gabriel Rapoš


2. Janko Jesenský v kritike a v spomienkach. Sborník  
Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry, Bratislava 1955, 748 strán, náklad 3.300 ks
obálka a väzba Jozef Hrazdil
zborník zredigovali Alexander Matuška, Zora Jesenská a Gabriel Rapoš


3. Jozef Gregor-Tajovský v kritike a v spomienkach. Sborník
Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry, Bratislava 1956, 1182 strán, náklad 3.300 ks
obálka Edita Ambrušová a Jozef Hrazdil
zborník zredigovali Karol Rosenbaum a Alexander Matuška4. (3.) Ján Francisci: Vlatsný životopis - Črty z doby moyzesovskej
Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry, Bratislava 1956, 384 strán, náklad 2.200 ks
obálka a väzba Jozef Nižnanský, štúdiu napísal František Bokes


5. Ervín Lazar: Jonáš Záborský. Život. Literárne dielo. Korešpondencia
Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry, Bratislava 1956, 336 strán, náklad 2.200 ks
obálka a väzba Vladimír Janský


6. Martin Kukučín v kritike a v spomienkach. Sborník
Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry, Bratislava 1957, 944 strán, náklad 2.750 ks
obálka Edita Ambrušová
zborník zredigovali Alexander Matuška, Marianna Prídavková a Miloš Tomčík


7. Štefan Marko Daxner: V službe národa
Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry, Bratislava 1958, 534 strán, náklad 2.200 ks
obálka a väzba Vladimír Jánský
výber zostavil a štúdiu napísal František Bokes


8. Jozef Miloslav Hurban: Ľudovít Štúr. Rozpomienky
Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry, Bratislava 1959, 964 strán, náklad 1.730 ks
obálka Jozef Baláž, edične prpravil Jozef Štolc, štúdiu napísal Andrej Mráz


9. Timrava v kritike a spomienkach. Sborník
Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry, Bratislava 1958, 850 strán, náklad 2.000 ks
obálka Edita Ambrušová
zborník zredigovali Ivan Kusý, Zora Jesenská a Alexander Matuška


10. Ctiboh Zoch: Slovo za slovenčinu 
Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry, Bratislava 1958, 128 strán, náklad 1.700 ks
väzba Edita Ambrušová, edične pripravil Ivan Stanek
štúdiu napísal Eugen Pauliny


11. City vděčnosti mladých synů Slovenska  
Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry, Bratislava 1959, 114 strán, náklad 1.700 ks
väzba Edita Ambrušová, edične pripravil a štúdiu napísal Vladimír Matula


12. Jége v kritike a spomienkach. Sborník
Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry, Bratislava 1959, 757 strán, náklad 1.770 ks
obálka Edita Ambrušová, zborník zredigovali Alexander Matuška a Vladimír Petrík


II. 1960 - 1969 (12 zväzkov) 


13. Jozef Miloslav Hurban: Cesta Slováka k slovanským bratom na Morave a v Čechách. 1839 
Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry, Bratislava 1960, 258 strán, náklad 1.700 ks
preložil Jozef Ambruš


14. Tobiáš Masník, Ján Simonides, Juraj Láni: Z vlasti na galeje. Z cestopisných spomienok 17. storočia
Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry, Bratislava 1961, 240 strán, náklad 1.500 ks
väzba Jozef Jankovič, zostavil, preložil a štúdiu napísal Jozef Minárik


15. Listy Viliama Pauliny-Tótha Maríne Hodžovej
Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry, Bratislava 1961, 204 strán, náklad 900 ks
väzba Gabriela Schillerová, edične pripravil Peter Liba, štúdiu napísal František Bokes


16. Na svitaní. Výber z poézie robotníckych autorov 
Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry, Bratislava 1962, 276 strán, náklad 1.200 ks
väzba Emil Bačík, zostavil a štúdiu napísal Štefan Drug


17. Alojz Mednyanský: Malebná cesta dolu Váhom 
Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry, Bratislava 1964, 232 strán, náklad 2.500 ks
väzba Jozef Jankovič, preložila Viktória Hornáková, štúdiu napísal Ján Tibenský


18. Eugen Pauliny: Slovesnosť a kultúrny jazyk Veľkej Moravy 
Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry, Bratislava 1964, 248 strán, náklad 1.000 ks
obálka a väzba Jaroslav Šváb, vybral, upravil a preložil Eugen Pauliny
Proglas prebásnil Viliam Turčány


19. Ján Hollý očami svojich súčasníkov 
Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry, Bratislava 1964, 412 strán, náklad 500 ks
obálka a väzba Jaroslav Šváb, zostavil Jozef Ambruš


20. Uhorský Simplicissimus
Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry, Bratislava 1964, 192 strán, náklad 1.500 ks
obálka a väzba Jaroslav Šváb, preložil a štúdiu napísal Jozef Vlachovič


21. Jozef Ľudovít Holuby: Rozpomienky 
Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry, Bratislava 1965, 224 strán, náklad 600 ks
obálka a väzba Jaroslav Šváb, výber zostavil Igor Hrušovský


22. Ján Tibenský: Chvály a obrany slovenského národa
Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry, Bratislava 1965, 408 strán, náklad 1.000 ks
obálka a väzba Jaroslav Šváb, výber zostavil Ján Tibenský
preložili Ján Tibenský, Gašpar Sedlák a Ján Ormis


23. Denník Mórica A. Beňovského 
Tatran, Bratislava 1966, 244 strán, náklad 3.500 ks
obálka a väzba Jaroslav Šváb, výber zostavil Jozef Watza, preložil Anton Spiesz
doslov napísal Rudolf Skukálek


24. Piesne a verše pre múdrych i bláznov. Výber z rukopisnej anonymnej svetskej poézie (1457-1868)
Tatran, Bratislava 1969, 616 strán, náklad 3.000 ks
obálka a väzba Jaroslav Šváb


III. 1970 - 1980 (16 zväzkov)


25. Jozef Ignác Bajza: Príhody a skúsenosti mladíka Reného
Tatran, Bratislava a Obzor, Nový Sad 1970, 352 strán, náklad 8.500 ks
obálka, väzba a ilustrácie Miroslav Cipár, transformoval Jozef Nižnanský
štúdiu napísal Ján Tibenský


26. Hugolín Gavlovič: Valaská škola. Skrátená úprava pôvodnej skladby Walaska sskola mrawuw stodola
Tatran, Bratislava 1971, 452 strán, náklad 4.000 ks
obálka, väzba a ilustrácie Ľubomír Kellenberger, graficky upravila Zuzana Bahnová
zostavil, upravil a jazykovednú štúdiu napísal Rudolf Krajčovič
literárnovednú štúdiu napísal Milan Hamada


27. Prešporský Robinson alebo Podivuhodné dobrodružstvá Karla Jettinga rodeného Uhra
Tatran, Bratislava 1972, 144 strán, náklad 5.000 ks
obálka, väzba a ilustrácie Miroslav Cipár, graficky upravila Zlata Maderová
štúdiu napísal Ján Poliak


28. Rabovali Turci... Výber z kroník a listov zo 16. a 17. storočia
Tatran, Bratislava 1972, 280 strán, náklad 2.500 ks
obálka, väzba a ilustrácie Miroslav Cipár
zostavil, upravil a úvodnú štúdiu napísal Pavol Horváth29. Juraj Fándly: Rozprávky rozmarné i poučné
Tatran, Bratislava 1973, 280 strán, náklad 5.000 ks
obálka, väzba a ilustrácie Miroslav Cipár, zostavil a štúdiu napísal Ján Tibenský
text upravil Jozef Nižnanský


30. Alojz Mednyanský: Dávne povesti o slovenských hradoch 
Tatran, Bratislava 1974, 216 strán, náklad 35.000 ks
obálka, väzba a ilustrácie Miroslav Cipár, preložila Hana Ferková


31. Bohuslav Tablic: Pamäti česko-slovenských básnikov alebo veršovcov, ktorí sa alebo v Uhorsku narodili, alebo aspoň v Uhorsku žili /77 portrétov/
Tatran, Bratislava 1974, 320 strán, náklad 1.500 ks
obálka, väzba a ilustrácie Miroslav Cipár
preložil a štúdiu napísal Rudo Brtáň


(32.) Daniel Krman: Cestovný denník 
Tatran, Bratislava 1975, 332 strán + obr. príloha, náklad 1.500 ks, zväzok nemá v tiráži uvedené číslo
obálka, väzba a ilustrácie Miroslav Cipár
preložil a štúdiu napísal Gustáv Viktory


33. Ján Čaplovič: O Slovensku a Slovákoch
Tatran, Bratislava 1975, 267 strán, náklad 1.500 ks
obálka, väzba a ilustrácie Miroslav Cipár
preložila a štúdiu napísala Viera Urbancová


34. Pavel Michalko: Rozhovory učiteľa so sedliakmi o škodlivosti povier panujúcich medzi pospolitým ľudom
Tatran, Bratislava 1977, 272 strán, náklad 2.500 ks
obálka, väzba a ilustrácie Miroslav Cipár
preložil Ján Haras, štúdiu napísal Jozef Ambruš


35. Cesta Maximiliána Hella do Vardö pri Laponsku a jeho pozorovanie prechodu Venuše v roku 1769
Tatran, Bratislava 1977, 120 strán, náklad 2.500 ks
obálka, väzba a ilustrácie Miroslav Cipár
preložil František Hattala, štúdiu napísal Ján Tibenský


36. Evliya Čelebi: Kniha ciest. Cesty po Slovensku
Tatran, Bratislava 1978, 334 strán, náklad 2.500 ks
obálka, väzba a ilustrácie Miroslav Cipár
preložil a štúdiu napísal Vojtech Kopčan


37. Svitanie. Antológia rukopisnej poézie levočských študentov 1832 - 1839
Tatran, Bratislava 1978, 174 strán, náklad 1.000 ks
obálka, väzba a ilustrácie Miroslav Cipár
zostavil Edmund Helba


38. Krupinské prísne právo
Tatran, Bratislava 1979, 278 strán, náklad 3.000 ks
obálka, väzba a ilustrácie Miroslav Cipár
preložili Milan Majtán a Marie Majtánová


39. Anton Ottmayer: Tajomná láska
Tatran, Bratislava 1980, 146 strán, náklad 3.500 ks
obálka, väzba a ilustrácie Miroslav Cipár
preložil Jozef Nižnanský, štúdiu napísal Július Noge


40. Utešené, zábavné, ale i príkladné rytierske príbehy
Tatran, Bratislava 1980, 388 strán, náklad 4.200 ks
obálka, väzba a ilustrácie Miroslav Cipár
preložila a štúdiu napísala Zuzana Hurtajová


IV. 1981 - 1990 (19 zväzkov) 


41. Alojz Mednyanský: Malebná cesta dolu Váhom
Tatran, Bratislava 1981, 160 strán, náklad 8.000 ks, druhé vydanie v edícii
obálka, väzba a ilustrácie Pavol Blažo
preložila Viktória Hornáková, štúdiu napísal Ján Tibenský


42. Peter Benický: Slovenské verše
Tatran, Bratislava 1981, 150 strán, náklad 1.500 ks
obálka, väzba a ilustrácie Miroslav Cipár
upravil a štúdiu napísal Michal Eliáš


43. Gustáv Reuss: Muránska venuša
Tatran, Bratislava 1982, 236 strán, náklad 5.000 ks
obálka, väzba a ilustrácie Miroslav Cipár
upravil a štúdiu napísal Bedřich Heckel


44. Alojz Mednyanský: Dávne povesti o hradoch
Tatran, Bratislava 1982, 150 strán, náklad 18.000 ks, druhé vydanie v edícii
obálka, väzba a ilustrácie Pavol Blažo


(45.) Alajos Mednyánszky: Festői utazás a Vág folyón, Magyarországon /Malebná cesta dolu Váhom/
Európa Könyvkiadó, Budapest 1981, 126 strán, náklad 8.000 ks, maďarské vydanie
obálka, väzba a ilustrácie Pavol Blažo


(46.) Alajos Mednyánszky: Regék és mondák /Povesti a báje/
Európa Könyvkiadó, Budapest 1983, 150 strán, náklad 23.350 ks, maďarské vydanie
obálka, väzba a ilustrácie Pavol Blažo


47. Michal Matunák: Život a boje na slovensko-tureckom pohraničí
Tatran, Bratislava 1983, 236 strán, náklad 2.000 ks
obálka, väzba a ilustrácie Miroslav Cipár
preložil a štúdiu napísal Vojtech Kopčan

  
48. Gustáv Reuss: Hviezdoveda alebo životopis Krutohlava, čo na zemi, okolo Mesiaca a Slnka skúsil a čo o obežniciach, vlasaticiach, pôvode a konci sveta vedel
Tatran, Bratislava 1984, 344 strán, náklad 2.000 ks
obálka, väzba a ilustrácie Miroslav Cipár
preložila a doslov napísala Viera Urbancová


49. Daniel Krman: Cestovný denník. Itinerarium 
Tatran, Bratislava 1984, 184 strán + obr. príloha, náklad 2.000 ks, druhé vydanie v edícii
obálka, väzba a ilustrácie Pavol Blažo
preložila a štúdiu napísala Tatiana Kusá


50. zväzok pravdepodobne nevyšiel


51. Dániel Krmann: Küldetésem története. Itinerarium /maďarské vydanie/
Európa Könyvkiadó, Budapest 1984, 184 strán + obr. príloha, náklad 10.000 ks
obálka, väzba a ilustrácie Pavol Blažo

  
52. Život a dielo Metoda. Prvoučiteľa národa slovienskeho
Tatran, Bratislava 1985, 208 strán, náklad 3.000 ks
obálka, väzba a ilustrácie Miroslav Cipár
preložili Eugen Pauliny a Šimon Ondruš


53. Panónčan Pavol Rubigal: Opis cesty do Konštantínopolu a iné básne
Tatran, Bratislava 1985, 104 strán, náklad 1.500 ks
obálka, väzba a ilustrácie Miroslav Cipár
preložil a štúdiu napísal Miloslav Okál


54. Od kráľovstva ducha ku kráľovstvu človeka 
Tatran, Bratislava 1986, 512 strán + obr. príloha, náklad 1.500 ks
obálka, väzba a ilustrácie Miroslav Cipár
preložili Daniel Škoviera, Ján Mikleš, Mária Novacká a Július Špaňár
štúdiu napísal Ján Tibenský


55. Trifolium sanitatis medicum aneb o zdraví zpráva lekárska
Tatran, Bratislava 1987, 136 strán, náklad 10.000 ks
obálka, väzba a ilustrácie Miroslav Cipár
edične pripravila a štúdiu napísala Marie Majtánová


56. Ivan Thurzo: Medzi vrchmi a na rovine    
Tatran, Bratislava 1987, 304 strán + obr. príloha, náklad 1.000 ks
obálka, väzba a ilustrácie Miroslav Cipár
edične pripravil Ján V. Ormis, doslov Jaroslav Rezník


57. Andrej Kmeť: Veleba Sitna    
Tatran, Bratislava 1989, 304 strán, náklad 800 ks
obálka, väzba a ilustrácie Miroslav Cipár


58. Dialógy rozmarné i poučné. Výber zo starších slovenských rukopisných dramatických textov
Tatran, Bratislava 1989, 344 strán + obr. príloha, náklad 700 ks
obálka, väzba a ilustrácie Miroslav Cipár
edične pripravila a štúdiu napísala Milena Cesnaková-Michalcová


59. Wolfgang von Kempelen: Mechanizmus ľudskej reči  
Tatran, Bratislava 1990, 248 strán + obr. príloha, náklad 1.800 ks
obálka, väzba a ilustrácie Miroslav Cipár
preložili Slavo Ondrejovič a Peter Ďurčo, štúdiu napísal Slavo Ondrejovič


60. Juraj Fándly: Piľní domajší a poľní hospodár I. 
Tatran, Bratislava 1990, 520 strán, náklad 5.600 ks
obálka, väzba a ilustrácie Miroslav Cipár
zostavili a upravili Milan Majtán. Jozef Nižnanský, Marie Majtánová
štúdiu napísal Ján Tibenský


Bonusový zväzok - zväzok, ktorý nevyšiel v rámci edície, ale obsahom a grafickou úpravou zapadá do edície Pamäti a dokumenty

Ján Ignaty: Vojak v poli alebo Opísanie zážitkov Jána Ignatyho  
Tatran, Bratislava 1972, 164 strán, náklad 2.000 ks
obálka, väzba a ilustrácie Miroslav Cipár
texty upravil a doslov napísal Michal Eliáš


Karpatský lovec, Pezinok, 2016/2018